Vestvågøy begravelsesbyrå as

Klikk her for å redigere undertittel

Trygdeytelser og pensjoner

Dersom avdøde mottok pensjon fra folketrygden blir den utbetalt for dødsmåneden. Gjenlevende ektefelle eller verge for umyndige barn kan kontakte NAV Trygd for mer informasjon.

Gravferdsstønad fra folketrygden er behovsprøvd og kan gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd. Maksimal støtte er kr. 22.083,-
Vi er behjelpelig med søknad på forespørsel.

Ved død hos barn under 18 år yter folketrygden stønad som dekker utgiftene opp til
kr. 22.083,-. Vi ordner søknaden.

Hvis avdøde dør mer enn 20 km fra folkeregistrert adresse gis det dekning til transportkostnader mot en egenandel på kr. 2208,-
Vi er kan ved underskrift og fullmakt fra nærmeste pårørende utfylle og sende søknaden til
Nav.

En rekke fagforeninger utbetaler gravferdsbidrag for sine medlemmer og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle.