Vestvågøy begravelsesbyrå as

Klikk her for å redigere undertittel

Minnesamvær


I Norge har vi lang tradisjon for å samle familie, slekt og venner til minnesamvær etter seremonien.

Ofte sies noen ord innledningsvis, og de som ønsker det kan tilføre sine egne minner eller tanker underveis. Slik minnes avdøde i fellesskap, og mange opplever at nettopp fellesskapet blir en viktig del av sorgprosessen.
Minnesamvær kan holdes hjemme eller i et leid lokale.

Vi har lang erfaring i å legge til rette for minnesamvær og kan formidle bestilling av lokale og bevertning.