Vestvågøy begravelsesbyrå as

Klikk her for å redigere undertittel

Melding om dødsfall


Vestvågøy Begravelsesbyrå melder dødsfallet til lensmann og tingretten. Pårørende må selv sende inn skjema for arv og skifte til lensmann/tingrett /skifterett eller byfogdembete i avdødes bostedskommune i løpet av 60 dager etter at døden inntraff.

Folkeregister, trygdekontor, menighetskontor og gravlundskontor mottar melding fra begravelsesbyrået om dødsfallet uten at familien behøver å ta kontakt.
Det samme gjelder prest/taler og organist, samt musikere engasjert gjennom byrået.

Pårørende må selv sende melding om dødsfallet til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Postverket
 • Telefonselskap
 • NRK lisenskontor
 • E-verket
 • Tannlege / fastlege
 • Biltilsynet
 • Borettslag / husvert
 • Abonnementsavis / -tidsskrift
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen