Vestvågøy begravelsesbyrå as

Klikk her for å redigere undertittel

Kostnader ved gravferd

Når det gjelder kostnader rundt en gravferd som en helhet – er det et kjent faktum at det ofte er snakk om lange avstander mellom avdødes bosted, og til seremonilokalet og kirkegården/gravlunden. Her er vi alltid behjelpelige med å søke om å få dekket kostnadene for båretransport. Vi har nedenfor satt opp et overslag på minimum og maksimumspris. Det vil la seg vanskelig gjøre å treffe nøyaktig på disse – fordi prisen for en gravferd er veldig avhengig av hvilke tjenester og tilleggsordre som blir ønsket av de pårørende i tillegg til hva som er «standard». 


Tjenester som kommer «utenom» kan være:
Ekstraordinære programhefter, ventetegn,båreandakt, lengre transportoppdrag, gravmonument etc.
Tjenester som vi, Vestvågøy Begravelsesbyrå ikke tar noen pris for men som vi er behjelpelige med å stelle i stand er:  Dødsannonser, solist, blomster, leie av lokaler til minnesamvær, ekstraordinær taler/forretter, mat – catering etc.


Prisliste for varer og tjenester 2018
I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester.
Prisene vil gjøre det lettere å få oversikt over kostnader som påløper ved gravferd. Prisene viser minimuspriser og maksimuspriser ut fra myndighetene krav i §16, Prisoversikt for gravferd.

Generell informasjon om priser
En gravferd består av mange elementer og det kan være krevende å få full oversikt.
Vi ønsker å orientere så godt vi kan underveis i planleggingen og etter gjennomgang med en av våre gravferdskonsulenter får pårørende et komplett prisoverslag.

Prisoverslag begravelse
 Minimumspris
 Maksimumpris
Kiste med utstyr/svøp
 5.840,-
 12.925,-
Nedlegging/stell
 1.300,-
 2.300,-
 Transport kiste til dødssted
 812,-
 2.000,-
 Assistanse i kirka/sermoni
 0,-
 2.000,-
 Kjøring/ assistanse sermonisted/gravlund
 3.190,-
 6.500,-
 Lys/utstyr sermonien
 30,-
300,-
 Program til sermonien 50 stk
 850,-
 1.950,-
 Byråets honorar utenom avgiftsområdet
 437,-
 1.000,-
 Byråets honorar avgiftsområdet
 2.500,-
 2.300,-
 Administrasjonskostnad
 -
 -
 Annonse fra
 900,-
 5.000,-
 Håndbukett
 35,-
 150,-
 Blomsterpynt til kisten
 100,-
 5.000,-
 Minnebok
 1 bok gratis
 550,-
 Totalt
 15.994,-
 41.975,-

Gravferdsstøtte
Vi bistår også søknader til NAV om behovsprøvd gravferdsstøtte på inntil 22.723,-  (2018) Transportstøtte hvis avdøde dør mer enn 20 km fra bopeladresse.

Honorarer
Gjeldende lov om merverdiavgift pålegger oss å dele honorarene i tre forskjellige poster. Avgiftsberegningen er komplisert. Vi har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet. Omsetning innenfor avgiftsområdet har også forskjellige satser. Det inkluderer administrasjon og tilrettelegging herunder kontakt med pårørende og nødvendige meldinger og kontakt med det offentlige. Bruk av telefon, porto, og administrative rekvisitter inngår også. Fordeling av størrelsen på honorarene er tilpasset lovverket og godkjent av revisor.

Kommunale avgifter
I henhold til prislisten hos kirkevergen. Samme gjelder i tilfelle ved kremasjon – da en forholder seg til hva krematoriets kommune tar i avgift.
Ved kremasjon ytes det refusjon på nødvendige transportkostnad fra NAV. Vi orienterer og er om ønskelig behjelpelig med utfylling av søknad.